Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2013 roku

ROK 2013

Razem : 7 238 057,42 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Historia w rzeźbach ukryta"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 506,78 zł

2.

313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi", projekt pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno - wypoczynkowego oraz zagospodarowanie terenu" w miejscowości Kolano- Kolonia

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

190 209,00 zł

3.

Przebudowa budynku oświatowego na Gminną Bibliotekę Publiczną
w Jabłoniu na działce 2122/3

Program Wieloletni Kultura +. Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1 481 570,00 zł

4.

"Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

1 123 937,15 zł

5.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW
w Dolinie Zielawy 
2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

972 825,20 zł

6.

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jabłoń"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

330 676,69 zł

7.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Tomik Poezji"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 967,36

8.

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" 3

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w waszą przyszłość"

991 886,00 zł

9.

Budowa drogi gminnej Nr 103771L w Koloni Kolano

Dotacja Samorządu Województwa Lubelskiego

40 000,00 zł

10.

Budowa drogi gminnej Nr103763L w Jabłoniu (ul. Świerkowa)

Dotacja Samorządu Województwa Lubelskiego

40 000,00 zł

11.

Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy"
oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013

1 888 232,00 zł

12.

Stypendia Socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

51 246,09 zł

13.

Wyprawka Szkolna

Wojewoda Lubelski

14 318,81 zł

14.

Dotacja - Wychowanie Przedszkolne

Wojewoda Lubelski

42 482,34 zł

15.

Animator "Moje Boisko ORLIK 2012"

Ministerstwo Sportu
i Turystyki

9 000 zł

16.

Pomoc Państwa Zakresie Dożywiania

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

34 200 zł

       
     

 

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 6 gmin (Jabłoń, Wisznice, Podedwórze, Sosnówka, Rossosz, Parczew). Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.
2. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy ". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.
3. Wniosek w partnerstwie 10 gmin północnej Lubelszczyzny. Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy