Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2014

Razem : 1 200 678,25 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

389 869, 60 zł

2.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Śladami pieśni i tradycji ludowych - Paszenki 2013"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 192,16 zł

3.

Budowa dwóch dróg gminnych w Gęsi

Samorząd Województwa Lubelskiego

172 895 zł

4.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

12 800,00 zł

5.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Organizacja pleneru rzeźbiarskiego - Zatrzymaj się w Jabłoniu"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

5 000,00 zł

6.

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Dawidy i Jabłoń

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

97 075,00 zł

7.

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w m. Paszenki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

175 066 zł

8.

Środki z na realizację projektu unijnego "Bądź aktywny a zyskasz" w kwocie (projekt jest realizowany przez GOPS od 2008 roku)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

74 592,38 zł

9.

Zwrot części wydatków dokonanych w 2013 roku
w ramach funduszu sołeckiego

Wojewoda Lubelski

29 270,31 zł

10.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne

Wojewoda Lubelski

126 837 zł

11.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

48 997,93 zł

12.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

12 363,60 zł

13.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Wojewoda Lubelski

41 769,67 zł

14.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - podręczniki

Wojewoda Lubelski

3 949,60 zł