Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2020

Razem : 4 047 422,90 zł

 

LP.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

GMINA JABŁOŃ DLA MALUSZKÓW – utworzenie dwóch oddziałów żłobkowych

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 520 786,88 zł

2.

Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gmin Sosnówka i Jabłoń 1

Samorząd Województwa Lubelskiego

402 725,33 zł

3.

OZE w gminie Jabłoń I

Samorząd Województwa Lubelskiego

1 400 330,70 zł

4.

„Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103784L od km 0+000 do km 0+633
w miejscowości Jabłoń"

Wojewoda Lubelski (Fundusz Dróg Samorządowych)

177 563,00 zł

5.

Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786L od km 0+000 do km 0+185
w miejscowości Paszenki

Wojewoda Lubelski (Fundusz Dróg Samorządowych)

73 532,00 zł

6.

Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

44 200,00 zł

7.

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 56 600,00 zł

8.

Posiłek w szkole i w domu-remont stołówki szkolnej wraz z doposażeniem kuchni
w Szkole Podstawowej im. SGO Polesie
w Jabłoniu.

 Samorząd Województwa Lubelskiego

 52 760,00 zł

9.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020. Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu.

 Instytut Książki

25 838,46 zł

10.

Moje miejsce-aktywne miejsce
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury
w Jabłoniu

Fundacja „Orlen- Dar Serca”

5 000,00 zł

11.

Zakup strojów ludowych dla Zespołu „Jabłoneczka”.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej

Narodowe Centrum Kultury

11 000,00 zł

12.

"Zatrzymaj się w Jabłoniu" - organizacja spotkań majowych. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej

Fundacja
„Orlen-Dar Serca”

7 500,00 zł

13.

Zakup sprzętu i akcesoriów kuchennych dla KGW w Paszenkach. Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Paszenkach

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

5 000,00 zł

14.

Dotacja Podręczniki

Wojewoda Lubelski

29 092,01 zł

15.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

35 088,69 zł

16.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

41 000,00 zł

17.

Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

106 646,29 zł

18.

Dotacja na remont stołówki

Wojewoda Lubelski

52 760,00 zł

 

Objaśnienia :
1 - Gmina Jabłoń jako partner Projektu. (dofinansowanie dla partnera)