Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jabłoń na lata 2020-2035”
Prace nad „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jabłoń na lata 2020-2035” prowadzone były przy ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Jabłoń i jednostek organizacyjnych Gminy Jabłoń oraz uwzględniają wszystkie wyniki konsultacji społecznych. Celem głównym Strategii jest minimalizacja emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego pochodzących z publicznego i prywatnego transportu samochodowego, poprzez rozwój elektromobilności uwzględniający zdiagnozowaną sytuację w obszarach: transportu publicznego, transportu indywidualnego, floty pojazdów gminnych, systemu elektro-energetycznego, wykorzystania przestrzeni publicznych i wiedzy o elektromobilności.

PLIKI DO POBRANIA:


 

Konsultacje założeń Strategii elektromobilności Gminy Jabłoń na lata 2020-2035
Dnia 9 lipca br. o godz. 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu, ul. J. Tokarskiej 2/3 (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanej Strategii elektromobilności Gminy Jabłoń na lata 2020-2035. Podczas spotkania przedstawione będą założenia dokumentu, wyniki diagnozy oraz zebrane zostaną uwagi i wnioski do projektowanego dokumentu. Zapraszamy do udziału w spotkaniu. Opracowanie Strategii elektromobilności Gminy Jabłoń na lata 2020-2035 finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Ankieta na strategię elektromobilności w Gminie Jabłoń

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jabłoń na lata 2020-2035” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły do przygotowania optymalnych, pod kątem Państwa zapotrzebowania, oczekiwań oraz działań związanych z rozwojem transportu publicznego, mobilności mieszkańców gminy i infrastruktury niezbędnej do rozwoju elektromobilności. Prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiet do dnia 20 kwietnia 2020 r. Opracowanie Strategii wynika także z regulacji, wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

<<czytaj więcej>>