Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Eliminacje gminne 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „sny i marzenia” odbyły się 8 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu. W konkursie udział wzięło 17 recytatorów ze Szkół Podstawowych  z terenu gminy Jabłoń (Dawidy, Gęś, Kolano, Paszenki, Jabłoń) i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Celem konkursu było podtrzymywanie i upowszechnianie idei kultury języka oraz kultury żywego słowa, promocja czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowania literaturą i poezją, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej recytatorów, integracja środowiska amatorskiego ruchu recytatorskiego, tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami recytacji, a także między uczestnikami konkursów recytatorskich. Komisja w składzie: Kamila Sternik – instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie i Barbara Wikło – dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu po wysłuchaniu prezentacji uczestników konkursu biorąc pod uwagę kryteria oceny takie jak: wybór i dobór tekstu, dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, interpretacja utworu, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny postanowiła nominować do eliminacji powiatowych następujące osoby:

W kategorii uczniowie klas I – III

  • Antoniego Szypulskiego z kl. I Szkoły Podstawowej w Gęsi, instruktor: Irena Żuraw
  • Maję Kozak z kl. II Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach, instruktor: Marta Miłosz
  • Karolinę Dzyr z kl. III Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Dawidach, instruktor: Marta Miłosz

W kategorii uczniowie klas IV - VI

  • Zuzannę Sobczuk z klasy VI Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś”w Paszenkach, instruktor: Magdalena Sokołowska
  • Huberta Brygułę z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, instruktor: Aleksandra Dzyr

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić:

  • Barbarę Banaszczuk z klasy II Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś” w Paszenkach, instruktor: Ewa Lewczyńska

Kolejnym etapem będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 14 listopada 2023r. (wtorek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a laureatom życzymy sukcesów na kolejnych etapach 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.1094777701891895


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu