Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

WÓJT GMINY - Dariusz ŁOBEJKO - tel. 502 470 908
SEKRETARZ GMINY - Piotr DENEJKO - tel. (83) 356 00 06 wew. 31
SKARBNIK GMINY - Katarzyna SZAJDA - tel. (83) 356 00 06 wew. 22


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY - Diana Emilia ABRAMCZUK-SAK
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY - Lidia BYCZKOWSKA
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY - Anna Małgorzata Świderska


RADNI GMINY JABŁOŃ IX Kadencji (2024 - 2028) - ZOBACZ

KOMISJE RADY GMINY JABŁOŃ IX Kadencji (2024 - 2028) - ZOBACZ

SOŁTYSI - ZOBACZ