Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

WÓJT GMINY - Dariusz ŁOBEJKO - tel. 502 470 908
SEKRETARZ GMINY - Piotr DENEJKO - tel. (83) 356 00 06 wew. 31
SKARBNIK GMINY - Roman WÓJCIUK - tel. (83) 356 00 06 wew. 22


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY - Agnieszka Maria KUNISZYK - tel. 515 644 859
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY - Lidia BYCZKOWSKA
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY - Diana Emilia ABRAMCZUK-SAK


RADNI GMINY JABŁOŃ VIII Kadencji (2018 - 2023) - ZOBACZ

KOMISJE RADY GMINY JABŁOŃ VIII Kadencji - ZOBACZ

SOŁTYSI - ZOBACZ