Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Pod względem liczby mieszkańców Gmina Jabłoń należy do grupy gmin małych, w których liczba mieszkańców nie przekracza 5 tysięcy. Na koniec 2019 r. gminę zamieszkiwało 3824 osoby (1943 mężczyzn i 1881 kobiet). Na stan ilościowy mają wpływ następujące czynniki: przyrost naturalny, długość życia mieszkańców oraz zjawiska migracyjne. Od 1999 roku liczba mieszkańców niestety maleje i spadła o 289 osób, tj. wynikająca ze spadku współczynnika przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji.

 

 


 

 


 

 • JABŁOŃ - 1241 mieszkańców, 182 gospodarstwa indywidualne. Na terenie miejscowości znajdują się: Kościół Parafialny, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zespół Szkół Rolniczych, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poczta, Zespół Pałacowo – Parkowy Augusta Zamoyskiego, Muzeum Augusta Zamoyskiego, Ochotnicza Straż Pożarna, Banki i instytucje.

 • GĘŚ - 679 mieszkańców, 162 gospodarstwa indywidualne. Na terenie miejscowości znajdują się: Kościół Parafialny, Szkoła Podstawowa, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Świetlica Środowiskowa, Ochotnicza Straż Pożarna. W Gęsi oprócz Kościoła interesującym zabytkiem jest przydrożna kapliczka z I połowy XIX w. z rzeźbą św. Jana Nepomucena. Na miejscowym cmentarzu znajdują się groby partyzantów z lat okupacji hitlerowskiej. Obok wsi w lesie Horodek można obejrzeć pozostałości wałów szwedzkich.

 • DAWIDY - 476 mieszkańców, 96 gospodarstw indywidualnych. Na terenie miejscowości znajdują się: Kaplica, Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną, Ochotnicza Straż Pożarna.

 • PASZENKI - 446 mieszkańców, 104 gospodarstwa indywidualne. Na terenie miejscowości znajdują się: Kościół Parafialny, Szkoła Podstawowa, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Filia Gminnego Ośrodka Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna. Paszenki szczycą się najstarszą świątynią w powiecie parczewskim, dawną cerkwią unicką pod wezwaniem św. Symeona (obecnie kościół rzymsko-katolicki).
 • KALINKA - 396 mieszkańców, 18 gospodarstw indywidualnych. To wieś pozyskana dla gminy Jabłoń po II wojnie światowej. W XIX wieku był tu folwark. W Kalince funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej.

 • KOLANO - 336 mieszkańców, 90 gospodarstw indywidualnych. Mieszkańcy miejscowość Kolano i Kolano-Kolonia wspólnie korzystają z infrastruktury społecznej obu miejscowości.

 • KOLANO-KOLONIA - 230 mieszkańców, 67 gospodarstw indywidualnych. Na terenie miejscowości znajdują się: Kościół Parafialny, Szkoła Podstawowa, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Filia Gminnego Ośrodka Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna. Kolano-Kolonia ma dwa cenne zabytki – Kościół oraz rezydencję dworską – Pałac Łubieńskich w którym zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej.

 • ŁUBNO - 113 mieszkańców, 29 gospodarstw indywidualnych. Na terenie miejscowości funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna.

 • WANTOPOL - 101 mieszkańców, 27 gospodarstw indywidualnych.

 • PUCHOWA GÓRA - 86 mieszkańców, 20 gospodarstw indywidualnych. Puchowa Góra wpisała się w karty historii Polski jako miejsce zwycięskiej bitwy żołnierzy SGO "Polesie" gen. Fr. Kleeberga z jednostkami Armii Czerwonej w dniu 29 września 1939 r.

 • KUDRY - 82 mieszkańców, 21 gospodarstw indywidualnych. Na terenie miejscowości funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna.

 • HOLENDERNIA - 37 mieszkańców, 9 gospodarstw indywidualnych.

Na terenie Gminy Jabłoń funkcjonują:

 • Szkoły Podstawowe: w Jabłoniu, Kolanie, Paszenkach, Dawidach i Gęsi
 • Gimnazjum w Jabłoniu
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami w Gęsi, Kolanie i Paszenkach
 • Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie w Kolanie, Paszenkach, Kalince
 • Muzuem Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
 • Stadion sportowy
 • Kompleks boisk „Orlik 2012” w Jabłoniu i w Gęsi
 • Ośrodek zdrowia
 • Apteka
 • Urząd pocztowy
 • Banki