Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

20 stycznia 2019r. o godz. 12.00 w Kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Paszenkach odbył się IV Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek.

W koncercie wystąpiły:

1. Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek, kierownik Maria Gajko

2. Zespół ludowy "Chałupa" ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach, opiekun Renata Waszczuk

3. Julia Janiak z Paszenek

4. Kinga Jarmoszewska z Paszenek

5. Zespół ludowy "Jarzębina" z Paszenek, kierownik Władysława Aleksandrowicz

6. Młodzieżowy zespół ludowy "Jabłoneczka" ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" z Oddziałami Gimnazjum w Jabłoniu,
opiekun Justyna Kowalska - Babicz i Marzena Zieńczuk

7. Maria Jańczak, Szymon Mospinek, Weronika Szwaj - soliści ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, opiekun Małgorzata Kędracka.

8. Chór młodzieżowy z Parafii pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu, gitara - Paweł Dymicki, djembe - Karol Dymicki

9. Joanna Kamola z Jabłonia

10. Chór " Ten Ton" Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Parczewie - kierownik Jacek Domański

11. Oliwia Iżko z Kolana - skrzypce

12. Zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia, kierownik Leokadia Kusiuk

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone anioły i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie została wspólnie zaśpiewana kolęda "Bóg się rodzi".

Serdeczne dziękuję ks. proboszczowi Tomaszowi Grochowskiemu za miłe przyjęcie kolędników i pomoc w organizacji koncertu, parafianom i przybyłym gościom za udział w koncercie. Kole Gospodyń Wiejskich z Paszenek za upieczenie ciasta, pracownikom kultury i zespołowi ludowemu "Jarzębina" z Paszenek za okazaną pomoc w organizacji poczęstunku, a przede wszystkim kolędnikom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

 <<FOTOGALERIA>>

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu