Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 17 czerwca 2020 r. w budynku UG Jabłoń została podpisana umowa z wykonawcą TELNET Paweł Golec na adaptacje pomieszczeń Urzędu Gminy do potrzeb punktu obsługi interesanta.

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń wymaga wykonania następujących robót m.in. :

 • wyrównanie istniejących podłóg i posadzek systemowymi wylewkami wyrównawczymi
 • demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej
 • wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach konstrukcyjnych wraz z montażem nadproży stalowych dla projektowanych przejść
 • wykonanie ścianek działowych
 • wykonanie wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach
 • zamurowanie otworów
 • wykonanie nowych posadzek z terakoty, wykładzin homogenicznych oraz płytek gresowych
 • wymiana istniejącej oraz montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej
 • wykonanie tynków
 • wykonanie oblicowań ściennych z płytek glazurowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
 • malowanie ścian i sufitów
 • wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej, oświetlenia podstawowego i gniazd
 • doprowadzenie instalacji wewnętrznej zimnej wody użytkowej do proj. umywalki i zlewu
 • wykonanie instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków poprzez pompę systemową do odprowadzania ścieków
 • wymiana armatury sanitarnej w WC ogólnodostępnym i WC personelu
 • montaż systemowych uchwytów dla niepełnosprawnych
 • wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.

 

Koszt inwestycji: 154.676,71 zł