Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zakończyliśmy wykonanie części I zadania realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2023/ Zadanie I – Inicjatywy Lokalne ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Głównym celem projektu „Aktywni mieszkańcy – inspirująca gmina” było przeprowadzenie diagnozy społeczno-kulturalnej, która umożliwiła bezpośrednią i bliską współpracę z mieszkańcami Gminy Jabłoń. Cel został zrealizowany. Powstał raport identyfikujący zasoby i potrzeby społeczności lokalnej Gminy Jabłoń w zakresie kultury. Badania były przeprowadzone podczas trzech spotkań ze społecznością lokalną w: Jabłoniu, Kolanie i Dawidach (spotkania były otwarte dla wszystkich mieszkańców Gminy Jabłoń) za pomocą ankiet w wersji on-line i papierowych, spaceru badawczego i indywidualnych rozmów telefonicznych.

Badania diagnostyczne przyczyniły się do odkrycia nieznanego dotychczas potencjału kulturotwórczego wśród społeczności. Działania diagnostyczne rozbudziły wśród mieszkanek i mieszkańców chęć do aktywnego i stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej Gminy. Gminnemu Ośrodkowi Kultury pozwoli to na rozszerzenie dotychczasowej działalności poprzez pozyskanie nowych partnerów wśród społeczności lokalnej, a także wzmocni aktywne postawy i współpracę z grupami nieformalnymi w dalszej współpracy z Instytucją. Zwiększenie zaangażowania społeczności w działalność kulturalną przyczyniła się do wzrostu świadomości mieszkańców oraz współtworzenia warunków do kultywowania i rozwijania wartości kulturowych.

Po zakończeniu zbieraniu danych do badań zostały opracowane zasady i dokumentacja potrzebna w ramach przeprowadzenia konkursu inicjatyw. Następnie ogłoszony został konkurs na lokalne inicjatywy kulturalne w Gminie Jabłoń po którym odbył się warsztat kreatywny dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie podczas którego uczestnicy mogli skonsultować swoje pomysły z Animatorem z NCK, badaczką z Lubelskiej Grupy Badawczej oraz pracownikami GOK. Spotkanie to miało na celu wsparcie konsultacyjne i odpowiedź na wszelkie pytania nurtujące ze strony zainteresowanych grup inicjatywnych.

Wybór inicjatyw nastąpił podczas posiedzenia komisji konkursowej. Na podstawie dokonanych ocen wyłoniono 6 inicjatyw, które będą zrealizowane w II etapie programu, a następnie opracowane z autorami plany wspólnej realizacji, która będzie dla mieszkańców doskonałą motywacją oraz bodźcem do dalszego działania.  

Dziękujemy tym wszystkim, którzy uczestniczyli w I części zadania. Gratulujemy tym, którzy złożyli wnioski na realizację inicjatyw lokalnych, a które będą realizowane przez osoby fizyczne i nieformalne grupy inicjatywne od sierpnia do października tego roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu