Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zakończył realizację projektu pt. „Aktywni mieszkańcy - inspirująca gmina” - działanie realizowane w ramach projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023.

Celem programu było przede wszystkim poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy i komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury oraz wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Realizacja zadania zakładała otwarcie domu kultury na społeczność lokalną i w rezultacie stworzenie realnej możliwości ich uczestniczenia w kulturze na terenie gminy Jabłoń. Projekt składał się z dwóch etapów. W części I zadania dzięki dofinansowaniu w ramach programu została przeprowadzona diagnoza potencjału kulturowego gminy Jabłoń, a następnie, na podstawie jej wyników utworzony został regulamin konkursu i ogłoszono nabór inicjatyw lokalnych. Spośród zgłoszonych inicjatyw wybrano 6 i już od sierpnia 2023 r. rozpoczęto ich realizację w ramach II części zadania. Były to następujące inicjatywy:

„Szlakiem Naszej historii”

Działania realizowane w ramach inicjatywy to: organizacja dwóch rodzinnych rajdów rowerowych zakończone ogniskiem dla wszystkich uczestników, podczas, których uczestnicy poznali najciekawsze dzieje obiektów i odwiedzanych miejsc w gminie Jabłoń, konkurs fotograficzny z nagrodami wraz z wystawą pokonkursową i wydanie folderu ukazującego najważniejsze zabytki w gminie Jabłoń.

„Śladami kolańskiej ławeczki – w poszukiwaniu lokalnej historii, wspomnień, a także osób, które inspirują do dziś”

Głównym celem tego zadania było przywrócenie historii lokalnej. W ramach zadania zostały zorganizowane takie działania jak: mini rajd rowerowy, który posłużył do odnalezienia istniejących ławeczek na terenie miejscowości Kolano, spotkania, podczas których zebrano informacje i zdjęcia na temat ławeczek i historii miejscowości, warsztaty stolarskie, które posłużyły do odnowy ławeczek oraz powstaniu ławeczki zasłużonej osoby, została wydana broszura i odbyło się spotkanie na podsumowanie projektu jak i uroczyste odsłonięcie nowopowstałej ławeczki.

„Od(tworzyć) kulturę”

 Inicjatywa ta polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dotyczących wykorzystania ziół w leczeniu i w kuchni. Warsztaty skierowane były do mieszkańców z Jabłonia. Miejscem realizacji warsztatów był Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Dzięki organizacji warsztatów stworzono okazję zdobycia wiedzy – tajników właściwości ziół zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej oraz możliwość integracji uczestniczek.

„Kwiaty dla uśmiechu”

Inicjatywa ta polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów florystycznych. Głównym celem realizacji zadania było zagospodarowanie czasu wolnego mieszkanek gminy Jabłoń oraz pogłębianie relacji międzyludzkich. Warsztaty przeprowadzone zostały w Kolanie, Gęsi i Jabłoniu, Wszystkie materiały florystyczne były zapewnione w ramach udziału w warsztatach. Wykonane prace podczas warsztatów uczestniczki zabierały na własność i mogły nimi obdarować swoich bliskich. 

„Folkowe wędrowanie

Inicjatywa polegała w głównej mierze na zorganizowaniu koncertów promujących zespół ludowy „Jabłoneczka”.  Przed koncertami zostały przygotowane ławeczki folkowe, które były prezentowane podczas trzech koncertów zespołu. Kolejnym z etapów inicjatywy były warsztaty krawieckie przeprowadzone dla zespołu „Jabłoneczka”, podczas których powstały spódnice „kraciochy”. Na zakończenie realizacji inicjatywy zostały wydane fotokalendarze z sesji fotograficznej zespołu. Realizacja wszystkich działań pozwoliła zarówno na promowanie tradycji ludowych oraz integrację społeczności lokalnej.

„Zakochaj się w teatrze – amatorski teatr podwórkowy Dawidy”

Głównym celem inicjatywy było przybliżenie mieszkańcom Gminy Jabłoń, sztuki, jaką jest teatr. Realizacja zadania rozpoczęła się od spotkania z mieszkańcami. Spotkanie to miało na celu zebranie interesujących historii z życia mieszkańców, które posłużyły do napisania scenariusza przedstawienia teatralnego. Kolejnymi działaniami w ramach inicjatywy były warsztaty krawieckie oraz warsztaty teatralne. W ramach inicjatywy odbył się także wyjazd do teatru. Finał inicjatywy, czyli wystawienie przedstawienia „Wieczorek u Teodory” odbył się w świetlicy wiejskiej w Dawidach. Finał był ogólnodostępny dla wszystkich i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Wszystkie inicjatywy dotyczyły bardzo różnych dziedzin kultury, ale każda została zrealizowana z ogromnym zaangażowaniem autorów, którzy włożyli wielkie serce w swoje projekty. Dziękujemy wszystkim warsztatowcom, uczestnikom i koordynatorom projektów za zaangażowanie i działania na rzecz lokalnej społeczności.

Wszystkie były wartościowe i pozwalają w przyszłości budować szeroką i aktywizującą ofertę kulturalną. Suma doświadczeń zdobytych podczas realizacji działań jest dla wszystkich ogromnym kapitałem. Dzięki realizacji zadania „Aktywni mieszkańcy- inspirująca gmina” nasz dom kultury poszerzył ofertę o działania atrakcyjne i bardziej odpowiadające na potrzeby odbiorców. Odkryliśmy lokalne talenty i pasje mieszkańców, a oni przestrzeń do ich realizacji. Program stał się inspiracją do działania w lokalnej społeczności i przysłuży się do animacji społeczności lokalnej pod względem kulturowym w przyszłych działaniach Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu.

 

zakochaj sie w teatrze pic 11 2023

zdjęcie: „Zakochaj się w teatrze – amatorski teatr podwórkowy Dawidy”

 

Link do galerii:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1103020481067617&set=pcb.1103020851067580

2023 NCK dofinans dom kultury plus RGB


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu