Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z posiedzenia komisji z rozstrzygnięcia konkursu na inicjatywy lokalne w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy – Inspirująca gmina” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023

W dniu 26.06.2023 roku o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu (ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, 21 – 205 Jabłoń) odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem była ocena i wybór inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców gminy Jabłoń.

Komisja obradowała w składzie:

 1. Mateusz Nowak – Animator Narodowego Centrum Kultury
 2. Agnieszka Duda – Jastrzębska – Lubelska Grupa Badawcza
 3. Elżbieta Sokołowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach

Prowadzącą spotkanie została wybrana Katarzyna Matczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu. Na protokolanta posiedzenia komisji została wybrana Barbara Bryguła – Animator Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu.

Komisja dokonała oceny wszystkich wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pt. „Aktywni mieszkańcy – Inspirująca gmina”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, a dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023.

W ramach konkursu wpłynęło 7 inicjatyw lokalnych (wg kolejności zgłoszeń):

 1. „Kwiaty dla uśmiechu”
 2. „Zakochaj się w teatrze – Amatorski teatr podwórkowy Dawidy”
 3. „Śladami kolańskiej ławeczki – W poszukiwaniu lokalnej historii, wspomnień, a także osób, które inspirują do dzisiaj”
 4. „Folkowe wędrowanie”
 5. „Od(tworzyć) kulturę”
 6. „Szlakiem naszej historii”
 7. „Festiwal filmu religijnego”

Wszystkie wymienione wyżej inicjatywy zostały złożone terminowo.

Autorzy projektów zostali zaproszeni do sali, aby w ciągu 5 minut dokonać prezentacji swojej inicjatywy oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania komisji.

Prowadząca spotkanie przywitała zebranych, przedstawiła misję i cele programu „Dom Kultury+ Edycja 2023” oraz przedstawiła członków komisji.

Po tym wstępie przystąpiono do prezentacji inicjatyw. Członkowie komisji w odniesieniu do każdej przedstawionej inicjatywy zadawali pytania z zakresu: aktywizacji i integracji przedstawicieli społeczności lokalnej, ilościowych i jakościowych rezultatów inicjatyw, wskaźników weryfikujących te efekty, kosztów realizacji inicjatyw, odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i problemy, sposobów angażowania członków społeczności lokalnej.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przewodniczący komisji podziękował autorom inicjatyw za zaangażowanie oraz obecność. Po opuszczeniu sali przez autorów inicjatyw komisja konkursowa przystąpiła do oceny inicjatyw. W pierwszej kolejności komisja dokonała oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu. Wniosek  pt. „Festiwal filmu religijnego” nie został zakwalifikowany do oceny merytorycznej ze względu na błędy formalne w zakresie harmonogramu i budżetu.

Następnie komisja przystąpiła do oceny merytorycznej pozostałych wniosków, posługując się kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.

Do realizacji, zgodnie z decyzją komisji, zostały wybrane następujące inicjatywy:

 1. „Folkowe wędrowanie”
 2. „Kwiaty dla uśmiechu”
 3. „Od(tworzyć) kulturę”
 4. „Szlakiem naszej historii”
 5. „Śladami kolańskiej ławeczki – W poszukiwaniu lokalnej historii, wspomnień, a także osób, które inspirują do dzisiaj”
 6. „Zakochaj się w teatrze – Amatorski teatr podwórkowy Dawidy”

Inicjodawcy ww. inicjatyw zobowiązani są do aktualizacji wniosku podczas konsultacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu po 15 lipca 2023 r.

CZŁONKOWIE KOMISJI:

 1. Mateusz Nowak
 2. Agnieszka Duda - Jastrzębska
 3. Elżbieta Sokołowska


  

Protokół sporządziła Barbara Bryguła
Oryginał protokołu do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
(ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, 21 – 205 Jabłoń).