Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniach 6-16 maja na terenie województwa lubelskiego będzie trwało ćwiczenie ANAKONDA-23. To największe i najważniejsze manewry Wojska Polskiego, organizowane co trzy lata. Bierze w nim udział ok. 13 tys. żołnierzy polskich oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich. Będzie stanowić ono jedno z kluczowych przedsięwzięć NATO na wschodniej flance sojuszu. Podczas tego przedsięwzięcia po drogach województwa lubelskiego będą się przemieszczać pojazdy Sił Zbrojnych RP i Sojuszniczych.