Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, że na zlecenie Oddziału Regionalne Biuro Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego ”Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przeprowadzamy badanie ankietowe uczestników projektu - właścicieli nieruchomości, z których w ramach projektu usunięto wyroby zawierające azbest. Wykonawcą badania jest firma Piotr Fuchs Smart Research, ul. Wojskowa 5/73, 60-792 Poznań.

Prosimy wszystkich uczestników projektu o wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się pod linkiem  https://www.webankieta.pl/ankieta/769614/azbest-lubelskie.html

Ponadto Wykonawca będzie kontaktował się z uczestnikami projektu poprzez wysyłkę SMS z zaproszeniem do wypełnienia ankiety i linkiem do niej.

Państwa udział w ankiecie pozwoli  nam uzyskać informację zwrotną na temat realizacji projektu, celem lepszej realizacji w przyszłości podobnych przedsięwzięć. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!