Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Firma EU-Consult na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje badanie dotyczące programów Współpracy Transgranicznej. W ramach ewaluacji przeprowadzamy m.in. badania z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W związku z tym chciał(a)bym prosić Pana/Panią o udział w badaniu. Uprzejmie proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi.


LINK DO ANKIETY: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/576689?lang=pl