Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jabłoń zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże zbadać zjawisko przemocy na terenie gminy Jabłoń.

Ankietę proszę wypełnić do dnia 30 czerwca 2023 r.