Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 22 grudnia 2020 r. dokonano odbioru prac dotyczących aranżacji i wyposażenia Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu w ramach projektu pn. „Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu”.


Zakres prac obejmował:
1) Wykonanie i montaż gablot, półek i ekspozytorów,
2) Wykonanie zabudowy aneksu kuchennego,
3) Wykonanie specjalistycznych zabudów ekspozycyjnych,
4) Dostawę krzeseł,
5) Dostawę i montaż stolików z wbudowanym ekranem dotykowym.

Wykonawcą inwestycji był firma METAGO GROUP Mateusz Gembicki

Koszt inwestycji: 221 364,00 zł
Wartość dofinansowania: 120 000,00 zł


Projekt pt. „Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i naturalne, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.