Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Informujemy, iż etap weryfikacji Zgłoszeń lokalizacji dobiegł końca. Na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl/ w zakładce WYNIKI zostały umieszczone listy osób, których Zgłoszenia lokalizacji zostały zatwierdzone do realizacji. Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej otrzymają wspracie automatycznie po uwolnieniu kolejnych funduszy.

Ponadto w zakładce HARMONOGRAM PRAC zostały przedstawione wstępne harmonogramy prac związanych
z usuwaniem azbestu przyjęte przez wykonawców.


Urząd Gminy Jabłoń