Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu złożyła wniosek o dofinansowanie do Instytutu książki - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" w ramach 2 naboru. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet - programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.

W ostatnich dniach upubliczniono listę wniosków z dofinansowaniem, na której znalazła się Gminna jednostka z projektem pt. „Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 032 510,00 zł co stanowi 78% dofinansowania.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.323.730,00 zł.

W ramach projektu planuje się dokonać wymiany pokrycia dachowego, budowę windy, montaż pompy ciepła wraz z klimatyzacją, przeprowadzić prace remontowe dotyczące: tynków, elementów stolarki drzwiowej oraz posadzek, zakup wyposażenia. Projekt zakłada stworzenie sali zabaw dla dzieci, sali dostosowanej do potrzeb seniorów, prowadzenia terapii z psychologiem, warsztatów z przedsiębiorczości oraz zakup książkomatu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 - 30.09.2023 r.

 


Urząd Gminy Jabłoń