Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczęły się prace przy budowie dróg gminnych  Nr 103787L i 103758 L w m. Dawidy o łącznej dł. 862,74 mb. W ramach zadania została wykonana podbudowa. Do końca listopada wykonane będą nawierzchnie wiążąca i ścieralna oraz utwardzone pobocza. Zadanie będzie kosztowało 906 057,44 zł, z czego z budżetu gminy będą pochodziły środki w kwocie 76 652,46 zł, pozostałe środki w kwocie 829 404,98 zł będą finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2023 będą prowadzone dalsze prace  na 4 odcinkach dróg gminnych w miejscowościach Kolano, Wantopol, Paszenki oraz na drodze powiatowej Nr 1095L w miejscowości Dawidy. W ramach dalszej realizacji zadania zostaną wybudowane
i przebudowane drogi o łącznej długości 3,142 km.

Termin wykonania: lipiec 2023
Wartość inwestycji: 4 351 166,77 zł brutto
Wartość dofinansowania: 3 983 074,50 zł

 

Inwestycje pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Urząd Gminy Jabłoń