Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono prace budowy i przebudowy dróg prowadzone w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń”. Inwestycja zakładała budowę i przebudowę 6 dróg gminnych oraz 1 powiatowej na terenie Gminy Jabłoń o łącznej długości ok. 4,005 km.

Zadanie obejmowało:

  • Przebudowę drogi powiatowej Nr 1095L na odcinku od km 33+611,00 do km 34+601,00 o dł. ok. 990 mb do granicy z gm. Milanów,
  • Budowę drogi gminne Nr 103787L i 103758 L w m. Dawidy o łącznej dł. ok. 862,74 mb
  • Budowę drogi gminnej Nr 103769L i w m. Kolano o dł. ok. 965,50 mb
  • Budowę drogi gminnej Nr 104023L w m. Kolano o dł. ok. 358 mb
  • Budowę drogi gminnej Nr 103774L w m. Wantopol o dł. ok. 324,6 mb
  • Przebudowę drogi gminnej Nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb

Wartość inwestycji: 4 351 166,77 zł brutto
Wartość dofinansowania: 3 983 074,50 zł brutto

 

Inwestycje pn. „Budowa i  przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


 GALERIA ZDJĘĆ:

Budowa drogi gminnej Nr 103774L w m. Wantopol