Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Z końcem 2020 roku zakończono prace budowlane w ramach przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolano-Kolonia”.

Zakres robót obejmował wykonanie:

  1. Zalicznikowej linii zasilającej kablem do szafki sterowania oświetleniem
  2. Wolnostojącej szafki sterowania oświetleniem
  3. Linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z montażem 15 słupów oświetleniowych
  4. Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej w zakresie informacji i promocji

Koszt inwestycji: 89.000,01 zł w tym dofinansowania 61.504,13 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z. o.o.

Urząd Gminy Jabłoń

 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.