Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono prace budowlane w ramach przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia na stadionie w miejscowości Jabłoń” .

Zakres robót obejmował:
- montaż szafy oświetleniowej SzO sterującej oświetleniem płyty boiska, 1kpl
- wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablami YAKY 4x50 mm 2 L- 348m
- wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablami YAKY 4x35 mm 2 L- 157m
- ułożenie instalacji uziemiającej z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm L– 280m
- montaż stóp fundamentowych pod maszty oświetleniowe
- montaż masztów oświetleniowych stalowych o wysokości 18 m, kpl. 4
- montaż poprzeczników na masztach, kpl. 4
- montaż projektorów oświetleniowych LED o mocy 300W kpl. 8 oraz 400W kpl. 16 na poprzeczkach,
- montaż szaf zasilających maszty oświetleniowe 4kpl.
- ułożenie kanalizacji kablowej z rur o średnicy 75 mm, L-131m

Koszt inwestycji: 196 800,00 zł

Wykonawca: Eres Piotr Szymański, Parczew

Koszt inwestycji: 196 800,00 zł

Dofinansowanie: 152.000,00 zł

Wykonawca: Eres Piotr Szymański, Parczew

 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.