Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 22 grudnia 2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa placu zabaw przy żłobku w miejscowości Jabłoń”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Gmina Jabłoń dla Maluszków” oraz projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na ternie Gminy Jabłoń”.


Zakres inwestycji:
1. Budowa placu zabaw w tym montaż elementów zabawowych tj. piaskownicy integracyjnej, bujaków na sprężynie - kształt dinozaur, karuzeli tarczowej z siedziskami, huśtawki potrójnej metalowej (2x koszyczki i bocianie gniazdo), zestawu zabawowego, domku zabawowego, małej wyspy muzycznej.
2. Wykonanie chodnika utwardzonego kostką betonową gr. 6cm na podbudowie przepuszczalnej jako dojście do projektowanego placu zabaw.
3. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na projektowanym placu zabaw.
4. Dostawa i montaż ławki.
5. Budowa ogrodzenia placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Gmina Jabłoń dla Maluszków” oraz projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na ternie Gminy Jabłoń”.

Koszt inwestycji: 144 066,95 zł brutto.

 Urząd Gminy Jabłoń

 

Projekt pt. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna.

 

 Projekt pt. „Gmina Jabłoń dla Maluszków” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Os priorytetowa 9 Rynek pracy.