Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 14 lutego 2022 r. rozstrzygnięto nabór, a także upubliczniono listę gmin, które uzyskały dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu.

Gmina Jabłoń uzyskała 102.000,00 zł w ramach których zostanie zakupionych ok 34 szt. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Planowany termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowaniu.

Projekt pn.  „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU