Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 9 października 2019 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miło nam poinformować mieszkańców gminy o uzyskaniu dofinansowaniu w ramach projektu 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600L w miejscowości Gęś i Kolano-Kolonia, od skrzyżowania z drogą wojewódzką 815 w kierunku miejscowości Kalinka (kilometraż - od km 9+210,33 do km 12+111,09) realizowanego w partnerstwie z Powiatem Parczewskim. Projekt znalazł się na 7 pozycji z 14 punktami na 35 wniosków które uzyskały dofinansowanie.

Zakres zadania obejmuje odcinek drogi od włączenia w drogę wojewódzką 815 w Gęś do końca działki na której znajduje się pałac Łubieńskich w Kolanie-Kolonii. Planowany okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Planowany koszt inwestycji został oszacowany na kwotę 2 323 840,00 zł brutto, na który składają się koszty inwestycyjne oraz ogólne w tym m.in. dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie na poziomie około 50% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę - 1 162 036,00 zł, pozostała kwota 1 161 804 zł została zabezpieczona po połowie w budżecie Gminy Jabłoń oraz partnera projektu Powiatu Parczewskiego.

W ramach zadania przewidziano m.in.:
- nową nawierzchnię na odcinku 2,9 km,
- zjazdy na drogi publiczne,
- wykonanie przepustów.

 

 

kwota inwestycji