Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Na prośbę biura poselskiego wynikającą z artykułu 24 ust.2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora "art. 24 ust. 2. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane udostępnić posłowi lub senatorowi lokal na czas odbycia doraźnego dyżuru poselskiego lub senatorskiego w miejscowości, w której poseł lub senator nie otworzył biura określonego w art. 23 ust. 1." informujemy...

 

czytaj więcej >>