Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dnia 8.01.2024 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem konkursu był: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Na konkurs wpłynęły 34 prace: ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Dawidach i Szkoły Podstawowej w Gęsi. Komisja biorąc na pierwszym miejscu samodzielność wykonanej pracy, następnie pomysłowość, technikę wykonania, związek z tematem i estetykę postanowiła zakwalifikować do eliminacji powiatowych łącznie 15 osób z terenu Gminy Jabłoń.

Są to następujące osoby:

I grupa – Przedszkola

 1. Martyna Sawiuk – 5 lat – Oddział Przedszkolny przy SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
 2. Milena Januszko – 6 lat - Oddział Przedszkolny przy SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
 3. Laura Kowalska – 6 lat - Oddział Przedszkolny przy SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
 4. Stanisław Babicz – 6 lat - Oddział Przedszkolny przy SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
 5. Józef Kucyk – 6 lat - Oddział Przedszkolny przy SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

II grupa – Szkoły Podstawowe klasy I - IV

 1. Alicja Sawiuk – II klasa SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
 2. Liliana Kowalska – II klasa SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
 3. Antoni Sęczkowski – II klasa SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
 4. Mateusz Denejko – IV klasa SP w Gęsi
 5. Aleksandra Kucyk – IV klasa SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

III grupa – Szkoły Podstawowe klasy V - VIII

 1. Maja Anna Denejko – klasa V SP w Gęsi
 2. Rozalia Szpil – klasa VII SP im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

IV grupa – Szkoły Ponadpodstawowe

 1. Hanna Supryn – IV klasa PT ZSCKR im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
 2. Katarzyna Iwaszko – IV klasa FTM ZSCKR im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
 3. Mikołaj Komarek – IV klasa FTM ZSCKR im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Wszyscy uczestnicy szczebla gminnego otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody ufundowane przez Organizatorów konkursu, a laureaci reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym, który odbył się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Parczewie. Tu po zakończonych obradach Komisja konkursowa dokonała oceny i postanowiła zakwalifikować na kolejny etap prace następujących osób z Gminy Jabłoń: Józefa Kucyka, Mileny Januszko, Martyny Sawiuk, Laury Kowalskiej, Liliany Kowalskiej, Mateusza Denejko, Rozalii Szpil, Mai Anny Denejko, Mikołaja Komarek, Hanny Supryn i Katarzyny Iwaszko. Zwycięzcy eliminacji powiatowych otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz otrzymali nominację do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Gratulujemy nominowanym na szczeblu gminnym i na szczeblu powiatowym konkursu. Cieszy nas, że tak liczna grupa uczestników będzie reprezentowała Gminę Jabłoń i Powiat Parczewski na następnym szczeblu eliminacji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.  Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia.


Ze Strażackim Pozdrowieniem - PZGOSP  Mirosław Kusiuk