Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń we współpracy z Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM oraz Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE realizuje projekt pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2021r.

Gminna Jabłoń zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych o składanie ofert na:
• na prowadzenie zajęć przez opiekuna (Fizjoterapeutę) z grupa seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
• na prowadzenie zajęć przez psychologa z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie


Dokumenty dostępne w pok. 11 w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń


DOKUMENTY DO POBRANIA: