Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 18 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

W analizie bierze się pod uwagę wszystkie gminy i miasta w Polsce (z wyjątkiem Warszawy), na podstawie publicznie dostępnych danych GUS i Ministerstwa Finansów, a także informacji podanych przez samorządy. W rankingu w kategorii Gminy Wiejskie zbadano sytuację w 1533 gminach wiejskich. Miło nam poinformować, że Gmina Jabłoń znalazła się na 54 miejscu w skali kraju. Można zauważyć, że stan życia na terenie naszej gminy ulega ciągłej poprawie, gdyż w 2021 roku zajmowaliśmy 141 pozycję w tym rankingu.   

Gratulujemy również naszym sąsiadom, Gminie Wisznice która zajęła 4 miejsce oraz Gminie Podedwórze, która zajęła 56 miejsce. Życzymy im również dalszych sukcesów.  

Więcej o tegorocznym rankingu tutaj:  https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2022


Urząd Gminy Jabłoń