Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowała jeden z najważniejszych Rankingów wydatków inwestycyjnych samorządów 2019-2021. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii - Gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Przy opracowywaniu, pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych Gminy poniesionych w ostatnich trzech latach.

Średnie wydatki inwestycyjne w Gminie Jabłoń za lata 2019-2021 wyniosły 1845,58 zł/na mieszkańca.

Przypominamy, że Gmina Jabłoń w kat. Gminy wiejskie za okres :

2016 r. - 2018 r. zajmowała 619 miejsce w rankingu,

2017 r. - 2019 r. - 159 miejsce,

2018 r. - 2020 r. - zajęła 98,

zaś w latach 2019-2021 zajęła 67 miejsce na 1523 miejsc.

W rankingu tym Gmina Jabłoń zajęła trzeci raz z rzędu najlepsze miejsce w powiecie Parczewskim zaś analizując Województwo Lubelskie w br. znalazła się na 6 pozycji gmin wiejskich z woj. Lubelskiego.

Autorami rankingu są Julita Łukomska - Adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Paweł Swianiewicz - Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Autorzy podają, że zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu i w kilku poprzednich latach.


Urząd Gminy Jabłoń