Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowała jeden z najważniejszych Rankingów Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, analizując lata 2018-2020 r. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii - gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Przy opracowywaniu, pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych Gminy poniesionych w ostatnich trzech latach (2018-2020).

Średnie wydatki inwestycyjne w Gminie Jabłoń za lata 2018-2020 wyniosły 1.718,72 zł/na mieszkańca.

Przypominamy, że Gmina Jabłoń w kat. Gminy wiejskie za okres 2016-2018 r. zajmowała 619 miejsce w rankingu, za 2017-2019 r.- 159 miejsce zaś za lata 2018-2020 zajęła 98 miejsce na 1533 miejsc.

W rankingu finansowym Samorządów Terytorialnych za lata 2018-2020 Gmina Jabłoń zajęła najlepsze miejsce w powiecie Parczewskim zaś analizując Województwo Lubelskie znalazła się w pierwszej 10 gmin z woj. Lubelskiego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń