Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

20 czerwca 2023 r. podczas uroczystej gali wręczenia certyfikatów dla jednostek samorządu terytorialnego będących uczestnikami projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim” z rąk wicemarszałka województwa lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko odebrał certyfikat potwierdzającym wdrożenie standardów obsługi inwestora w Gminie Jabłoń.

Projekt „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim” realizowany był przez Województwo Lubelskie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem projektu było podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego.

W ramach udziału w projekcie pracownicy Urzędu zostali objęci kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym w zakresie obsługi inwestora. Wdrożono procedury współpracy z inwestorem oraz wprowadzono rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną Gminy Jabłoń. Efektem końcowym było przygotowanie oferty inwestycyjnej Gminy Jabłoń oraz umieszczenie terenów inwestycyjnych z Gminy Jabłoń w ogólnopolskim bazie ofert inwestycyjnych w Polsce.


Urząd Gminy Jabłoń