Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dn. 29 września 2023 r. odbyła się gala podsumowująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Na gali uhonorowano beneficjentów, którzy wyróżnili się w różnych kategoriach PROW, nagradzając ich za wyjątkowe osiągnięcia. Gmina Jabłoń uzyskała wyróżnienie w konkursie TOP LIDER PROW 2014-2020 w kategorii PROW wspiera środowisko.

„To dowód uznania dla gminy, naszej pracy i zaangażowania jak również motywacja do dalszych starań o kolejne środki finansowe na inwestycje służące środowisku i naszym mieszkańcom.”- Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko.

Urząd Gminy Jabłoń


 

 

zdj. Wyróżnienie dla Gminy Jabłoń

konferencja pn.: „PROW wspiera lubelską wieś” źródło: facebook PROWadzi Lubelskie