Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono:
- 5 szt. komputera stacjonarnego z oprogramowaniem wraz z akcesoriami
- komputer przenośny z oprogramowaniem i akcesoriami
- urządzenie wielofunkcyjne.

Całkowity koszt zadania: 30.437,58 zł
Wartość dofinansowania: 25.838,46 zł

 

Zadanie „Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń preferencyjnych” dofinansowano ze środków Instytutu Książki w ramach programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.