Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu zaprasza do udziału w projekcie pn. "EtnoJabłoń". "EtnoJabłoń" - to innowacyjny projekt mający na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego, stworzenie warunków do wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w niej na poziomie lokalnym i regionalnym. Służy on rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej. Ważne jest dla nas nasze dziedzictwo kulturowe i dzięki realizacji takich inicjatyw pragniemy ocalić je od zapomnienia.
 
Forma naszego zadania to cykl warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu przypomnienie naszego "tutejszego" języka, naukę śpiewu i pozyskanie lokalnych pieśni śpiewanych na naszych terenach, promocję i propagowanie rękodzieła, upowszechnianie i podnoszenie świadomości poszanowania tradycji lokalnych i regionalnych.
 
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdziecie jak zwykle na naszej stronie: jablon.naszabiblioteka.com
Do zobaczenia 🙂
 
"Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023."

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu