Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 3 czerwca 2023 r. w Warszawie podczas III zjazdu Krajowego Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” z rąk przedstawicieli Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu reprezentowana przez Mirosława Kusiuka - Prezesa Ochotnicza Straż Pożarna w Gęsi reprezentowana przez Leszka Nieścioruka - Naczelnika oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Paszenkach reprezentowana przez Wojciecha Cieślińskiego - Naczelnika z udziałem Wójta Gminy Jabłoń - Dariusza Łobejko odebrali umowę o dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu oraz w Gęsi uzyskały dofinansowanie w wysokości po 13.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na montaż instalacji centralnego ogrzewania w obu strażnicach zaś Ochotnicza Straż Pożarna w Paszenkach uzyskała 12.500,00 zł na za doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!