Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Każdego roku, 4 maja strażacy obchodzą swoje święto – św. Floriana . Gminne obchody uroczystości św. Floriana odbyły się 3 maja 2023 r. w Paszenkach. Tradycyjnie, strażackie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin,  w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Paszenkach celebrowaną przez księdza proboszcza Roberta Sierociuka. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe z OSP: Dawidy, Gęś, Jabłoń, Kolano Paszenki. Po mszy świętej odbył się przemarsz pocztów sztandarowych z  zaproszonymi gośćmi do jednostki OSP w Paszenkach.

Odbyło się oficjalne powitanie przybyłych gości przez Prezesa OSP Marcina Zieńczuka, następnie głos zabrał Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko w przemówieniu podziękował za dotychczasową pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za poświęcenie. Po czym zostały wręczone dyplomy przez Prezesa Zarządu Gminnego OSP Mirosława Kusiuka z podziękowaniem za dotychczasową służbę. 

Dzień Strażaka to wyjątkowe święto, które nie tylko upamiętnia postawę ofiarności i poświęcenia, ale także jest okazją do podziękowania strażakom za ich codzienną służbę na rzecz społeczeństwa. Warto docenić ich trudną pracę i okazywać szacunek oraz wdzięczność za ich poświęcenie.