Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

W lutym 2019 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Urząd Gminy w Jabłoniu.

W pierwszym etapie odbyły się eliminacje międzyszkolne, w których udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z Paszenek,Kolana, Gęsi, Dawid i Jabłonia oraz młodzież z Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu i młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Eliminacje międzyszkolne w szkołach podstawowych odbyły się w dniach 06/07-luty-2019r. Wzięło w nich udział ogółem 42 dzieci. Opiekunami uczestników Turnieju w poszczególnych szkołach byli: Izabella Bilkiewicz- SP Jabłoń, Beata Oleszczuk- SP Gęś, Anna Sak- SP Dawidy, Zbigniew Milaniuk- SP Kolano oraz Sylwia Waszczuk- SP Paszenki. Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu. Uczestnicy eliminacji szkolnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka , składający się z 35 pytań dla szkół podstawowych i 54 pytań dla szkoły gimnazjalnej i 43 pytań dla szkoły ponadgimnazjalnej o zróżnicowanym stopniu trudności. W wyniku eliminacji międzyszkolnych jury wyłoniło po 2 osoby z największą punktacją do eliminacji gminnych.

Byli to:
Maja Matczuk - Jabłoń
Gabrysia Klimiuk - Jabłoń
Dominik Hulewski - Paszenki
Bartosz Mostowiec - Paszenki
Kacper Jżko - Kolano
Gabriel Czarnacki - Kolano
Natalia Skrzypkowska - Gęś
Amelia Czornak - Gęś
Klaudia Kucyk - Dawidy
Łucja Osipiuk - Dawidy

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych
 wyłoniono następujących zwycięzców: 1-miejsce Klaudia Kucyk - Dawidy 2-miejsce Łucja Osipiuk - Dawidy. Te dwie osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Eliminacje gminne Turnieju w Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu odbyły się 06.02.2019r. Wzięło w nich udział 13 uczniów. Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Marzena Zieńczuk - sekretarz, Izabella Bilkiewicz - członek.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
1-miejsce Natalia Szwaj - Jabłoń
2-miejsce Witold Denejko - Gęś
3-miejsce Mateusz Rola - Jabłoń
Te trzy osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Eliminacje gminne Turnieju w ZSCKR w Jabłoniu odbyły się 05.02.2019r.
Wzięło w nich udział 17 uczniów.
Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Rafał Stańko - sekretarz oraz Artur Paterek - członek

Wyłoniono następujących zwycięzców:
1-miejsce Alicja Szymczak
2-miejsce Jowita Jakubiuk
Te dwie osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były statuetki, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu. Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".


 <<FOTOGALERIA>>

Opr. Mirosław Kusiuk