Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 28-02-2023 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom.” Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu oraz Urząd Gminy w Jabłoniu. Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu. Uczestnicy eliminacji gminnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka, składający się z 35 pytań I grupa, 45 pytań II grupa oraz 43 pytań  dla szkoły ponadgimnazjalnej o zróżnicowanym stopniu trudności.

Jury w składzie: Mirosław Kusiuk – Przewodniczący, Anna Gromysz – Sekretarz, Katarzyna Matczuk – Członek, Rafał Stańko – Członek.

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych, I, II i III grupie wyłoniono następujących zwycięzców:

I grupa

  1. miejsce – Bartłomiej Szypulski ze szkoły podstawowej w Dawidach
  2. miejsce – Dawid Łobejko ze szkoły podstawowej w Dawidach
  3. miejsce – Maja Denejko ze szkoły podstawowej w Gęsi

II grupa

  1. miejsce – Filip Mostowiec ze szkoły podstawowej w Dawidach
  2. miejsce – Julia Kucyk ze szkoły podstawowej w Dawidach
  3. miejsce – Maciej Jakubiuk ze szkoły podstawowej w Jabłoniu

III grupa

  1. miejsce – Paweł Wasilewski ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu
  2. miejsce – Łukasz Wapa ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu
  3. miejsce – Dawid Kondraszuk ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu

Dwa pierwsze miejsca z każdej grupy będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym turnieju w Parczewie w dniu 29-03-2023 r. Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali  statuetki i dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były puchary, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


Opr. Mirosław Kusiuk