Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obecnie realizowane są dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku oświatowym na żłobek w m. Jabłoń” :

Wykonawca Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
„Dostawa i montaż wyposażenia do dwóch oddziałów żłobkowych w m. Jabłoń”, koszt 73.942,68 zł

Wykonawca SALTAR Marcin Wroński
„Dostawa i montaż sprzętu AGD i RTV do dwóch oddziałów żłobkowych w m. Jabłoń”, koszt 30 648,18 zł.

Wykonawca PH Energia S.C P. Wielgo
„Dostawa pomocy dydaktycznych do dwóch oddziałów żłobkowych w m. Jabłoń”, koszt 59 242,32 zł.

Termin rozpoczęcia funkcjonowania żłobka uzależniony jest od terminu uzyskania ostatecznego pozwolenia na funkcjonowanie obiektu.

Aktualnie prowadzony jest nabór uzupełniający do projektu „Gmina Jabłoń dla Maluszków”

 

 

Projekt pt. „Gmina Jabłoń dla Maluszków” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Os priorytetowa 9 Rynek pracy.