Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 4 stycznia 2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Gminnego Żłobka „Jabłuszko” zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej im. „SGO Polesie” w Jabłoniu. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, w wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko, przedstawiciel Fundacji Współpracy i Rozwoju Inceptum - Pani Katarzyna Majkutewicz, Dyrektor Żłobka - Pani Justyna Kowalska-Babicz oraz Proboszcz Parafii w Jabłoniu - ks. Zbigniew Szyprowski. Pomieszczenia dawnego Gimnazjum zostały dostosowane w ramach zadania „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku oświatowym na żłobek w m. Jabłoń” do funkcjonowania dwóch oddziałów żłobkowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunków ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi do opieki nad 25 dziećmi do lat 3. Koszt robót budowlanych: 334.501,24 zł


Dodatkowo zakupiono wyposażenie, sprzęt AGD oraz pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 163.833,18 zł, a także zbudowano plac zabaw przeznaczony dla dzieci do lat 3 o wartości 144 066,95 zł.
Gminny Żłobek „Jabłuszko” w Jabłoniu powstał dzięki realizacji projektu pn.. „Gmina Jabłoń dla Maluszków” realizowanego przez Gminę Jabłoń w partnerstwie z Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE oraz Fundacją Współpracy i Rozwoju Inceptum.


Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w grupie 80 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 z terenu powiatu parczewskiego i puławskiego objętych projektem do 31.12.2022 r.
W ramach projektu zatrudnienie otrzymają 4 opiekunki, 2 pomoce opiekunek, sprzątaczka, pielęgniarka oraz Dyrektor. Dodatkowo do pracy z dziećmi na umowę zlecenia zatrudnienie otrzyma psycholog i logopeda.

Całodniowe wyżywienie zapewnia zewnętrzna firma cateringowa.

Za pobyt dziecka w żłobku nie są pobierane żadne opłaty.

Całkowita wartość inwestycji: 572.701,38 zł w tym dofinansowania 419.067,79 zł

Aktualnie prowadzony jest w dalszym ciągu nabór uzupełniający do projektu „Gmina Jabłoń dla Maluszków”

Urząd Gminy Jabłoń

Projekt pt. „Gmina Jabłoń dla Maluszków” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Os priorytetowa 9 Rynek pracy.