17 laptopów dla Gminy Jabłoń w ramach rządowego grantu „Zdalna Szkoła”

Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowanie w wysokości 44.200,00 zł na zakup 17 szt. laptopów w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowości. W najbliższym czasie, komputery trafią do uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jabłoń w celu wsparcia zdalnej nauki.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy