Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowanie w wysokości 44.200,00 zł na zakup 17 szt. laptopów w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowości. W najbliższym czasie, komputery trafią do uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jabłoń w celu wsparcia zdalnej nauki.