80 Rocznica Bitwy pod Jabłoniem

 

28 września 2019r. w Jabłoniu odbyły się uroczystości związane z 80 Rocznicą Bitwy pod Jabłoniem 60. Dywizji Wojska Polskiego Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga z najeźdźcą sowieckim.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Tomasza bpa z Willanowy w Jabłoniu odprawionej przez ks. Zbigniewa Szyprowskiego w koncelebrze ks. Karola Nasiłowskiego i ks. Adama Potapczuka.Po uroczystej mszy świętej sztandary, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu i Ochotniczych Straży Pożarnych z Jabłonia i Dawidów, zaproszeni goście, delegacje oraz wszyscy obecni przemaszerowali na cmentarz parafialny pod mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego 60. Dywizji SGO "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga, którzy zginęli podczas II wojny światowej w Jabłoniu. Tam po krótkiej modlitwie, którą poprowadził ks. Zbigniew Szyprowski przy wojskowej asyście honorowej, trębacza i werblisty z Dęblina oraz grupy rekonstrukcyjnej z Parczewa złożono wieńce, kwiaty oraz zapalono znicze. Pod mogiłą zabrał też głos Grzegorz Bednarz przedstawiciel rodzin kpr. pchor. Antoniego Pykały, którego tożsamość została odkryta dopiero w maju tego roku, a przez 80 lat widniał jako żołnierz nieznany. Był to wzruszający moment dla bliskich poległego jak i dla nas mieszkańców. Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem upamiętniającym poległych w Bitwie pod Jabłoniem żołnierzy SGO "Polesie" pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga.

Dalsza część obchodów rocznicy zwycięskiej bitwy Kampanii Wrześniowej 1939r. miała miejsce w Szkole Podstawowej noszącej imię SGO "Polesie".
Uroczystość rozpoczął Dariusz Łobejko - wójt Gminy Jabłoń, który w imieniu organizatorów i całej społeczności powitał wszystkich przybyłych gości na tak ważną dla mieszkańców uroczystość, na której obecność jest wyrazem wielkiego szacunku i wdzięczności dla pełnej poświęcenia i bohaterstwa walki wielu Polaków oraz symbolem naszej pamięci o Nich. Następnie głos podczas uroczystości zabrali: Justyna Kowalska - Babicz - dyrektor Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Sławomir Sosnowski - radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Tadeusz Sławecki - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Artur Jaszczuk - wicestarosta Powiatu Parczewskiego, dr Szczepan Kalinowski - regionalista z Białej Podlaskiej, dr Marcin Paluch - historyk ze Szkoły Orląt w Dęblinie i Jan Macech z Kolana - świadek tamtych wydarzeń.

Po wystąpieniach uczniowie Szkoły Podstawowej zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, który nawiązywał tematycznie do minionych wydarzeń związanych z naszą miejscowością podczas II wojny światowej. Na zakończenie uroczystości każdy mógł poczęstować się wojskową grochówka przygotowaną przez gospodarzy. Ten dzień dla nas Polaków - mieszkańców tej ziemi, z którą wiąże się walka o nasz kraj, o nasz byt, o nasze życie był ważnym wydarzeniem, lekcją historii, pamięci o ludziach, którzy walczyli za naszą wolność, za męstwo i ofiarność, za to, że byli wierni Polsce i jak trudną przeszli drogę do wolności.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy