Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 31 stycznia 2023 roku Gmina Jabłoń dokonała obioru autobusu (23+1) Mercus MB Sprinter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gmina mogła dokonać zakupu dzięki realizacji projektu pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. W ramach zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł. Wartość samochodu wynosi 448 827,00 zł, środki własne Gminy Jabłoń w kwocie 148 827,00 zł  pochodzą z nagrody COVID -19 w konkursie „Rosnąca odporność”.

Zakupiony autobus wpłynął na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłoń poprzez likwidację barier transportowych. Autobus będzie wykorzystywany m.in. do codziennego przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich do Dziennego Domu Pomocy w Kolanie w którym osoby te mają zapewnioną rehabilitację.


Projekt pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowany ze środków PFRON 
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.