Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Informujemy o rozpoczęciu naboru na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu
pn.
 „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego na lata 2014-2020"

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Jabłoń w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji
ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłoń (I piętro, pok. nr 7)

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony:

http://www.azbest.lubelskie.pl - Zakładka Usuń azbest - Przewodnik Krok pop kroku.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń
lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie
przebiegał płynnie, bez opóźnień.


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy