Wyniki i harmonogramy prac - AZBEST 2018

 

Informujemy, iż etap weryfikacji Zgłoszeń lokalizacji dobiegł końca. Na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl/ w zakładce WYNIKI zostały umieszczone listy osób, których Zgłoszenia lokalizacji zostały zatwierdzone do realizacji. Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej otrzymają wspracie automatycznie po uwolnieniu kolejnych funduszy.

Ponadto w zakładce HARMONOGRAM PRAC zostały przedstawione wstępne harmonogramy prac związanych
z usuwaniem azbestu przyjęte przez wykonawców.


Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy