Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego trwa podsumowanie kolejnego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+: „Międzynarodowe praktyki szansą rozwoju uczniów w ZSCKR w Jabłoniu”.. Tym razem 60-osobowa grupa uczniów zdobywała wiedzę, nowe umiejętności i doświadczenia podczas praktyk w Grecji. W pierwszej połowie września br. uczniowie kształcący się w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizowali pod okiem profesjonalistów różnorodne prace i zadania wynikające ze specyfiki zawodu. Praktyki odbywały się między innymi w winnicach, na plantacjach granatów i bawełny, w zakładach związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł oraz mechanizacją rolnictwa. Uczniowie uczestniczyli zarówno w zajęciach praktycznych jak i merytorycznych wykładach.

Celem projektu było również wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego i podniesienia swojej pozycji  na rynku pracy w przyszłości.

Wyjazd ten umożliwił także uczniom poznanie bogatej tradycji i kultury greckiej, greckich zabytków i obyczajowości jej mieszkańców. Nie zabrakło też chwili na rekreację i odpoczynek  - korzystania z uroków morza i greckiego słońca.

- Nie spoczywamy na laurach i już przygotowujemy kolejne projekty dla naszych uczniów. W najbliższym czasie planujemy wyjazd do Włoch. Wnioskujemy również o projekt na Litwie. Otrzymaliśmy jako szkoła akredytację więc zdobywanie środków na kolejne wyjazdy będzie znacznie łatwiejsze – mówi Arkadiusz Lotek, koordynator projektów.

- Kilka potraw, których przyrządzania nauczyłam się w Grecji, przygotowuję teraz moim znajomym i rodzinie kiedy się spotykamy. Przy okazji praktyk odkryłam też piękno tego wspaniałego, europejskiego kraju. Bardzo się cieszę, że byłam na projekcie i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócę w miejsca, które zobaczyłam. – mówi Karolina

Przekonałem się, że jako Polacy nie mamy się czego wstydzić. Mogę nawet powiedzieć, że rolnicy z Grecji mogliby się od nas niejednego nauczyć. Kończę już naukę w ZSCKR w Jabłoniu, podczas której byłem na praktykach w Hiszpanii i Grecji. Niezapomniane chwile. – dodaje maturzysta, Mateusz.


ZSCKR w Jabłoniu