Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś

Wykonawca zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. z Parczewa.

Okres realizacji zadania: 05.2021 r. - 07.2022 r.
Łączny kwalifikowalny koszt zadania: 742 936,79 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFRD: 371 468,00 zł
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 371 468,79 zł

I etap Budowa drogi gminnej nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01

Zakres prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • wykonanie poboczna
 • oznakowanie pionowe
 • budowa kanału technologicznego

Planowany termin odbioru inwestycji: lipiec 2021 r.

II etap Budowa drogi gminnej nr 103788L od km 0+000,00 do 0+451,49

Zakres prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • wykonanie poboczna
 • roboty wykończeniowe
 • oznakowanie pionowe
 • budowa kanału technologicznego

Planowany termin odbioru inwestycji: maj 2022 r.

Budowa przedmiotowych odcinków dróg przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych. Będzie to możliwe dzięki polepszeniu stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów.


Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy