Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dn. 28 marca 2023 r. w budynku Urzędu Gminy podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Parczewa na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń”. Inwestycja zakłada budowę i modernizację 4 dróg na terenie gminy Jabłoń o łącznej długości około 2,09 km.  

Zadanie będzie obejmowało:

  • Budowę drogi gminne Nr 103765L w m. Gęś o łącznej dł. ok. 830 mb ( w tym na odcinku ok. 180 mb położona zostanie nowa warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego, zaś na odcinku ok. 650 mb zostaną wykonane wszystkie warstwy konstrukcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
  • Remont drogi gminnej Nr 104064L w m. Gęś o dł. ok. 150 mb, położona zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego
  • Budowę drogi gminnej Nr 104069L w m. Kolano o dł. ok. 330 mb, na której istnieje stabilizacja, w ramach zadania zostanie wykonane wzmocnienie stabilizacji konstrukcji jezdni a następnie wykonane będą 2 warstwy betonu asfaltowego
  • Przebudowę drogi powiatowej Nr 1099L w m. Jabłoń o łącznej dł. ok. 782 mb.

Termin wykonania: 13 mc od dnia podpisania umowy

Wartość inwestycji: 3 120 873, 33 zł brutto

Wartość dofinansowania: 2 964 829,33 zł brutto.

 

Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.